• Sydney: Tưởng Niệm Ngày 30 tháng Tư năm 2023

  • Melbourne: Viện Bảo Tàng Việt Nam Tái Khởi Công ngày 26-02-2022

  • Sydney: Lễ Tưởng niệm Thiếu Tướng Lê Minh Đảo ngày 19-03-2022

  • Wollongong: Diễn hành Ngày ANZAC - 25-04-2022

  • Sydney: Tưởng Niệm Ngày 30 tháng Tư năm 2022

  • Ngày Quân Lực 19/06/2019 ở San Diego

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

Copyright 2023 - Người Việt Ly Hương - Úc Châu

Úc Châu: 30 tháng Tư ... 2009 … 2019

 

………

 

 

20092010

 

 

2011 

 2012

 

 

 2013 

2014

 

2015

 

2016 

2017 

2018

 

 

2019

 

 

 

 

 

  

 

 

Số trang đã đọc

Articles View Hits
825800

Số độc giả đang đọc

We have 136 guests and no members online