• Sydney: Tưởng Niệm Ngày 30 tháng Tư năm 2023

  • Melbourne: Viện Bảo Tàng Việt Nam Tái Khởi Công ngày 26-02-2022

  • Sydney: Lễ Tưởng niệm Thiếu Tướng Lê Minh Đảo ngày 19-03-2022

  • Wollongong: Diễn hành Ngày ANZAC - 25-04-2022

  • Sydney: Tưởng Niệm Ngày 30 tháng Tư năm 2022

  • Ngày Quân Lực 19/06/2019 ở San Diego

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

Copyright 2024 - Người Việt Ly Hương - Úc Châu

Tiền Đồng Sưu Tập Về Chiến Tranh Việt Nam

 

Tiền đồng sưu tập về chiến tranh Việt Nam phát hành tại Úc Châu gồm bốn đồng tiền, trên mỗi đồng tiền, một mặt là hình Nữ Hoàng Elizabeth Anh Quốc còn một mặt có những hình ảnh về 1 binh chủng, gồm có binh chủng - Bộ Binh, Không Quân, Hải Quân, và "binh chủng" Đội Quân "Áo Trắng" (Quân Y), với 4 tiêu đề như sau.

1. Cordeon and Search - Bộ binh Úc lội qua các con sông, con rạch, đồng ruộng để truy lùng và cô lập, tách rời quân du kích VC với thường dân.

 

 

2. Callsign 'Magpie' - Các oanh tạc cơ Canberra thuộc Không Quân Hoàng Gia Úc bay thật thấp thực hiện các cuộc oanh kích táo bạo và rất nguy hiểm.

 

3. Gunline - Các tàu chiến của Hải Quân Hoàng Gia Úc tạo thành một một tuyến dài các đại pháo để, trong các trường hợp nguy cấp, bắn yểm trợ và đánh chặn con đường tiếp vận của đối phương.

 

4. Dustoff - Các chiến sĩ quân y thuộc Cục Quân Y (Hoàng Gia Úc) lao ra từ trực thăng để thực hiện một cuộc tải thương khẩn cấp cho một thương binh.

 

Mỗi đồng tiền làm bằng 1 ounce bạc nguyên chất (99.9%), và sở đúc tiền chỉ phát hành rất giới hạn - 500 bộ.

Bộ tiền đồng sưu tập này còn có một giá trị lịch sử đối với những người Việt yêu chuộng tự do không phân biệt Nam Bắc. Vào năm 1954, mặc dầu bị dụ dỗ, đe dọa, ngăn cấm nhưng đã có gần 1 triệu người dân miền Bắc di cư vào Nam để được sống tự do dưới bóng lá Cờ Vàng. Rồi từ năm 1975 cho mãi đến ngày hôm nay đã có hàng triệu người bỏ nước ra đi vì hai chữ "TỰ DO" mang theo hình bóng lá Cờ Vàng. Ngày nay lá Cờ Vàng đã được tung bay trên khắp năm châu, trên các nước dân chủ, tự do. Đây chính là những vùng đất lành chim đậu, là niềm ước mơ của bao người Việt trong nước và họ đã tìm mọi cách để được đến sống ở những vùng đất này là những nơi có hình ảnh lá Cờ Vàng - một biểu tượng cho sự tự do.

Xin vào các link bên dưới để biết thêm chi tiết.

Downies commemorates 40 years since Australia ended Vietnam War involvement

https://agaunews.com/from-the-delta-to-the-dmz/


Vietnam War 2019 $1 Silver Proof 4-coin Set

https://www.downies.com/vietnam-war-2019-1-silver-proof-4-coin-set


Now at Downies: 2019 $1 Vietnam War 4 Coin Silver Collection

 

Melbourne
16/04/2021

 

Số trang đã đọc

Articles View Hits
874694

Số độc giả đang đọc

We have 93 guests and no members online