• Sydney: Tưởng Niệm Ngày 30 tháng Tư năm 2023

  • Melbourne: Viện Bảo Tàng Việt Nam Tái Khởi Công ngày 26-02-2022

  • Sydney: Lễ Tưởng niệm Thiếu Tướng Lê Minh Đảo ngày 19-03-2022

  • Wollongong: Diễn hành Ngày ANZAC - 25-04-2022

  • Sydney: Tưởng Niệm Ngày 30 tháng Tư năm 2022

  • Ngày Quân Lực 19/06/2019 ở San Diego

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

Copyright 2024 - Người Việt Ly Hương - Úc Châu

Công Thành

Khúc khải hoàn ca triệu cốt khô,
Núi xương sông máu dựng cơ đồ.
Non sông một dải đem chia cắt,
Dân tộc hai bên ngập oán thù.
Ai oán khăn tang đầu thiếu phụ,
Nghẹn ngào tiếng khóc miệng con thơ.
Bao năm chinh chiến gây tang tóc,
Đổ nát, đau thương khắp cõi bờ.
          
Phạm hy Sơn

Số trang đã đọc

Articles View Hits
874740

Số độc giả đang đọc

We have 158 guests and no members online