• Sydney: Tưởng Niệm Ngày 30 tháng Tư năm 2023

  • Melbourne: Viện Bảo Tàng Việt Nam Tái Khởi Công ngày 26-02-2022

  • Sydney: Lễ Tưởng niệm Thiếu Tướng Lê Minh Đảo ngày 19-03-2022

  • Wollongong: Diễn hành Ngày ANZAC - 25-04-2022

  • Sydney: Tưởng Niệm Ngày 30 tháng Tư năm 2022

  • Ngày Quân Lực 19/06/2019 ở San Diego

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

Copyright 2024 - Người Việt Ly Hương - Úc Châu

Cộng đồng Người Việt Tự Do và Dự Án Viện Bảo Tàng

Có thể nói rằng Cộng đồng Người Việt Tự Do đã được thành hình từ rất sớm sau khi tập thể người Việt đến định cư tại các nước tự do và từ đó mới xuất hiện các tổ chức Cộng đồng Người Việt Tự Do tại các nước tự do như Úc, Mỹ, Canada v.v.

Hiện nay tại Úc cơ chế Cộng Đồng Người Việt Người Việt Tự Do (CĐNVTD) được thành hình cấp liên bang và tiểu bang có đăng ký chính thức với chính phủ Úc.

Như vậy, riêng tại tiểu bang Victoria CĐNVTD Victoria đã được thành hình và hoạt động liên tục từ những năm 1977-78 cho tới nay được 45 năm và chúng ta hy vọng tổ chức CĐNVTD tại Úc có thể tiếp tục kéo dài thêm được 45 năm nữa sau khi thế hệ thứ nhất của người Việt tỵ nạn cộng sản không còn nữa. Đây là cái viễn ảnh khá đáng buồn cho cơ chế CĐNVTD tại Úc cũng như tại các quốc gia tự do khác.

Từ hai năm qua dự án Viện Bảo Tàng Người Việt Tự Do tại Úc (VBT) được thành lập với sự hỗ trợ tài chánh của chính phủ tiểu bang Victoria và liên bang Úc với kinh phí được hứa tặng 9 triệu 450 ngàn, và mới đây đảng Lao Động đã hứa tặng thêm 4.7 triệu nếu đảng nầy thắng cử trong cuộc bầu cử liên bang ngày 21 tháng 5 nầy. Dự án VBT được dự trù một ngân khoảng tới 17 triệu, nay chỉ cần có thêm số tiền mà đảng Lao Động hứa tăng nữa là dự án nầy sẽ bắt đầu khởi công vào cuối năm nay (2022) để hoàn tất vào năm 2025.

Trước tình hình hiện nay, nếu tập thể CĐNVTD liên bang và các tiểu bang Úc đồng lòng ủng hộ thì VBT chắc chắn sẽ được tiến hành suông sẻ. Tuy nhiên trước những dấu hiệu phân tán chia rẻ hiện nay trong CĐNVTD liên bang và nhất là tiểu bang Victoria, tôi e rằng mức ủng hộ dự án VBT đang bị suy yếu phần nào.

Tôi nghĩ rằng những dấu hiệu phân tán chia rẽ trong CĐNVTD liên bang và tiểu bang Úc bắt nguồn từ sự bất đồng quan điểm cá nhân, có người coi trọng quyền lợi, danh dự cá nhân hơn là quyền lợi chung của cộng đồng người Việt mình.

Có khi người ta đánh giá sai về tầm mức quan trọng giữa quyền lợi của CĐNVTD và VBT khi họ quên rằng cơ cấu CĐNVTD, như đã nói trên, chỉ tồn tại nhiều lắm là 45 năm nữa thôi, nhưng cái giá trị bảo tồn văn hóa lịch sử của người Việt tỵ nạn cộng sản là một di sản lịch sử mang tính cách lâu dài từ thế hệ nầy sang thế hệ khác. Một khi VBT hoàn tất, nơi đây sẽ ghi lại di tích lịch sử của người Việt tỵ nạn cộng sản, trong đó bao gồm những công lao đóng góp của CĐNVTD tiểu bang và liên bang thời hiện nay nữa. Đây là danh dự của CĐNVTD tiểu bang và liên bang Úc nữa.

Tôi hy vọng bài viết nầy sẽ đánh thức được một số người, vì quyền lợi lâu dài trong việc bảo tồn và phát huy văn hóa và chứng tích lịch sử của người Việt tỵ nan cộng sản mà quên đi tự ái cá nhân, buông bỏ ước vọng cá nhân và quan điểm sai lầm về dự án VBT để cùng nhau góp sức cho dự án nầy sớm được hoàn thành tốt đẹp.

Mong lắm thay!

Melbourne ngày 15/05/2022
Lê Thiện Phúc

 

Số trang đã đọc

Articles View Hits
874774

Số độc giả đang đọc

We have 19 guests and no members online