• Sydney: Tưởng Niệm Ngày 30 tháng Tư năm 2023

  • Melbourne: Viện Bảo Tàng Việt Nam Tái Khởi Công ngày 26-02-2022

  • Sydney: Lễ Tưởng niệm Thiếu Tướng Lê Minh Đảo ngày 19-03-2022

  • Wollongong: Diễn hành Ngày ANZAC - 25-04-2022

  • Sydney: Tưởng Niệm Ngày 30 tháng Tư năm 2022

  • Ngày Quân Lực 19/06/2019 ở San Diego

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

Copyright 2024 - Người Việt Ly Hương - Úc Châu

Khi con Tốt qua sông

Cuộc Bầu Cử Cộng Đồng Liên Bang Úc Châu năm 2020 được coi là cuộc bầu cử dân chủ nhất trong lịch sử Bầu Cử của Cộng Đồng Liên Bang Úc Châu, nhưng đã trở thành phi dân chủ và phi lý chỉ vì hai vị chủ tịch trong tám vị chủ tịch Cộng Đồng không chấp nhận ký tên vào bản thông báo kết quả bầu cử và Tân Ban Chấp Hành Cộng Đồng Liên Bang và cũng lại nghịch lý thay là hai vị này đã không có phản đối gì về kết quả bầu cử trong ngày bầu cử và dẫn đến việc truất phế hai vị Tân Chủ tịch và Phó Chủ Tịch Cộng Đồng Liên Bang. Thông Báo truất phế dưới sự quyết định của:

Chủ tịch Cộng Đồng ACT -Canberra
Chủ tịch Cộng Đồng Victoria - Melbourne
Chủ tịch Cộng Đồng Queensland - Brisbane
Chủ tịch Cộng Đồng South Australia - Adelaide
Chủ tịch Cộng Đồng Western Australia - Perth

Ngược lại:

Cộng Đồng NSW: Sydney không được quyền bỏ phiếu
Cộng Đồng Wollongong: không chấp nhận cuộc bỏ phiếu kín
Cộng Đồng Northern Territory - Darwin: không chấp nhận cuộc bỏ phiếu kín

Ban Cố Vấn đã dựa theo nội quy là 2 phần ba số phiếu sẽ quyết định việc thay đổi nhân sự nầy.

Chưa ai rõ được Bầu cử Cộng Đồng Liên Bang sắp tới vào tháng Sáu năm 2023 sẽ ra sao trong khi Cộng Đồng Liên Bang đang bị phân hóa tầm trọng. Từ nay đến tháng Sáu năm 2023 tuy không bao xa, nhưng thêm một ngày phân hóa là một ngày rạn nứt, một ngày chia rẽ thêm, một ngày thêm đau thương cho Cộng Đồng chúng ta.

Trước mắt chúng ta, vào tháng Chín năm nay, 2022, Cộng Đồng Victoria sẽ Bầu cử lại Ban Chấp Hành Cộng Đồng Victoria. Mỗi lá phiếu của đồng hương sẽ là một phần quyết định vào sự bình an của Cộng Đồng Victoria và Cộng Đồng Liên Bang vào tháng Chín nầy. Hy vọng rằng kết quả bầu cử của Cộng Đồng Victoria sẽ cứu vãn được tình hình bất ổn của Cộng Đồng Victoria và Viện Bảo Tàng Việt Nam được xây cất như đã mong đợi và ít nhiều cũng ảnh hưởng đến sự bất ổn, rạn nứt của Cộng Đồng Liên Bang Úc Châu và đem lại sự thái bình cho Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu hay nói cách khác là khi con Tốt qua sông hy vọng rằng ván cờ sẽ được thay đổi - The Table will be turned around!

Mỗi lá phiếu của đồng hương sẽ góp tăng thêm nghị để con Tốt được qua sông!

Tháng Chín năm 2022
Người Tỵ Nạn 1982

 

 

Số trang đã đọc

Articles View Hits
874717

Số độc giả đang đọc

We have 124 guests and no members online