• Sydney: Tưởng Niệm Ngày 30 tháng Tư năm 2023

  • Melbourne: Viện Bảo Tàng Việt Nam Tái Khởi Công ngày 26-02-2022

  • Sydney: Lễ Tưởng niệm Thiếu Tướng Lê Minh Đảo ngày 19-03-2022

  • Wollongong: Diễn hành Ngày ANZAC - 25-04-2022

  • Sydney: Tưởng Niệm Ngày 30 tháng Tư năm 2022

  • Ngày Quân Lực 19/06/2019 ở San Diego

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

Copyright 2023 - Người Việt Ly Hương - Úc Châu

Một vài suy tư và suy nghĩ về cuộc bầu cử của CĐNVTD-VIC 2022

Kính thưa quý thành viên của Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Victoria,

Với tư cách là cựu Chủ tịch CĐNVTD-VIC và là một thành viên sinh hoạt và gắn bó lâu năm trong Cộng đồng Việt Nam tại Victoria và Úc châu, tôi muốn xin mạo muội chia sẻ với quý đồng hương, đặc biệt là các bạn trẻ, những suy tư và suy nghĩ thô thiển của cá nhân tôi trước thềm một cuộc bầu cử rất quan trọng của cộng đồng người Việt tỵ nạn chúng ta vào ngày Chủ nhật 18 tháng 9 năm 2022 tới đây.

Tôi cho rằng cuộc bầu cử này quan trọng và có ý nghĩa hơn nhiều so với bất kỳ cuộc bầu cử nào khác trong lịch sử của CĐNVTD-VIC vì tinh trạng phân hóa mà cộng đồng chúng ta đang phải đối diện và vì quyết định mà đồng hương trong cộng đồng của chúng ta phải chọn vào Chủ Nhật này.

Thiết tưởng không cần phải nhắc tới, ai cũng đã biết đến sự rạn nứt và xung đột ngày càng sâu đậm trong cộng đồng người Việt tỵ nạn CS của trong chúng ta trong vài năm qua. Và để cho Cộng Đồng của chúng ta có thể tiến tới, trước hết cần phải có sự thừa nhận về những rạn nứt và xung đột này. Hiển nhiên là bất kỳ ứng viên nào có trách nhiệm và thực sự muốn lãnh đạo CĐNVTD-VIC trong 3 năm tới, trước hết phải nhìn nhận thực trạng này và trình bày cho cử tri một KẾ HOẠCH RÕ RÀNG về PHƯƠNG CÁCH mà họ sẽ giải quyết và lắng nghe những mối quan tâm này ra sao và họ sẽ làm gì để hàn gắn cộng đồng này lại với nhau, điều này bao gồm cả việc tự xét mình của vị Chủ tịch đắc cử.

Do đó, cuộc bầu cử này KHÔNG phải là một cuộc cạnh tranh hay so đo về mức độ nổi tiếng của những người trong liên danh. Nó phải về chất, về nội dung và về sự rõ ràng của kế hoạch của Liên Danh hơn là về hình thức. Chúng ta đã nghe và thấy trong 2 tuần qua, Liên danh nào đã trình bày các kế hoạch hành động và chính sách chi tiết để giải quyết các vấn đề về đoàn kết, tiếp nối lảnh đạo của giới trẻ, sức khỏe tinh thần và các dịch vụ xã hội mà cộng đồng chúng ta cần trong 3 năm tới đây.

Sau hết, vì Cộng đồng Việt Nam của chúng ta sẽ đánh dấu 50 năm (1975-2025) định cư tại Úc dưới sự lãnh đạo của bất kỳ Liên danh nào thắng cử trong cuộc bầu cử cuối tuần này. Do đó, điều rất quan trọng đối với cử tri là phải cân nhắc xem liên danh nào có kế hoạch rõ ràng để truyền lại trách nhiệm và vai trò lãnh đạo cho các thế hệ nối tiếp theo của chúng ta sau 50 năm. Thế hệ của chúng ta sẽ để lại di sản gì và kỷ vật lâu dài nào cho thế hệ con cháu và cho đất nước Úc ân nhân của chúng ta trong thời điểm lịch sử này?

Câu trả lời của tôi rất đơn giản: GIỚI TRẺ và VIỆN BẢO TÀNG. Nếu không khuyến khích và hỗ trợ con cháu của chúng ta tham gia và đảm nhận các vai trò và trách nhiệm lãnh đạo NGAY BÂY GIỜ, chúng ta sẽ không bao giờ có được những nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm cho tương lai. Chúng ta không thể tiếp tục lấy lý do “tuổi trẻ và thiếu kinh nghiệm” để phủ nhận những thế hệ con cháu đầy nhiệt huyết trong tương lai của cộng đồng TỴ NẠN của chúng ta. Tiến trình chuyển tiếp phải được tiến hành NGAY TỪ BÂY GIỜ. Nếu không phải bây giờ khi chúng ta chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thì khi nào?

Chúng ta đã chứng kiến nhiều người trẻ bước lên đà danh vòng từ Chương trình Lãnh Đạo Hai Nguồn Gốc ở Victoria, một chương trình đã đào tạo ra hàng trăm nhà lãnh đạo trẻ trong 9 năm qua, cùng với nhiều nhà lãnh đạo trẻ từ nhiều các sắc dân, các tín ngưỡng và cộng đồng khác. Những thành công mang tính lịch sử nếu cộng đồng của chúng ta có được một vị Chủ tịch CĐNVTD-VIC sinh ra tại Úc khánh thành Viện Bảo Tàng Việt Nam đầu tiên của chúng ta tại Úc vào năm 2025.

Cộng đồng người tị nạn Việt Nam đang ở ngã ba đường hướng tới năm 2025. Ngày Chủ nhật 18 tháng 9 sẽ là một ngày đáng nhớ.

Tôi kêu gọi đa số thầm lặng ủng hộ tầm nhìn cho tương lai nơi di sản và hành trình tỵ nạn của quý vị sẽ được bảo tồn trong một Viện Bảo Tàng.

Tôi kêu gọi đa số thầm lặng ủng hộ con cháu của quý vị trong nỗ lực trở thành một phần của câu chuyện, những khó khăn, thành công và đóng góp của người Việt tị nạn chúng ta.

Tôi kêu gọi các bạn trẻ hãy hành động, có tiếng nói, hãy ghi dấu ấn của mÌnh qua việc tham gia BẦU CỬ vào Chủ nhật này.

Hãy nhớ rằng chỉ bằng cách thực hiện phiếu bầu của mình, quý vị và các bạn mới có thể ảnh hưởng, thay đổi và biến đổi cộng đồng của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn.

Cầu chúc cho Cộng đồng Người Việt Nam Victoria thân yêu và tiến bộ của chúng ta có một nhà lãnh đạo và một Ban Chấp Hành phù hợp cho nhiệm kỳ 2022-2025.

Nguyễn Thế Phong OAM, Nguyên Chủ tịch CĐNVTD-VIC
16/09/2022

 

---

 

A FEW REFLECTIONS AND THOUGHTS ON THE EVE OF THE VCA-VIC 2022 ELECTION

From Phong Nguyen OAM, Former President of VCA-VIC

Dear members of the Vietnamese Community in Victoria,

As a former President of VCA-VIC and a committed member of the Vietnamese Community in Victoria and Australia, I would like to share with you, especially the young people, my personal reflections and thoughts on the eve of a very important community election in our Vietnamese Community on this Sunday 18th September 2022.

I regard this election is far more important and significant than any other elections in the VCA-VIC history because of the situation our community is facing and the decision our community members have to make on Sunday.

It does not need to be re-stated that the tension in the Vietnamese diaspora community in the past couple of years has cut deep. And for us to move forward, an acknowledgement of the tension is needed. When something this obvious and evident, any responsible and honest candidate who wants to lead the VCA-VIC in the next 3 years MUST first acknowledge this reality and present the Community with a CLEAR and CONCRETE PLAN on HOW he/she or they will listen to these concerns and how he /she or they would bring this community back together again, including self-critique from the elected President.

This election, therefore, is NOT about popularity or popularity contest. It must be about substance over form, about content and about clarity of their plan forward. We have heard and seen in the last 2 weeks, which team has presented detailed action plans and policies to address the issues of unity, youth succession planning, health and wellbeing and social services gaps that are needed by the community in the next 3 years.
Finally, as our Vietnamese Community will mark its 50 year (1975-2025) of settlement in Australia under the leadership of whichever team that wins this weekend election. It is, therefore, very crucial for us to consider which team has a clear plan to pass on the responsibility and leadership onto our next generations after 50 years. What sort of legacy and long-lasting memorial our generation would leave for our descendants and to our beloved country Australia on this historical occasion?

My answer is simple: our YOUTH and our MUSEUM. Without encouraging and supporting our children and grandchildren to be engaged and taking up leadership roles and responsibilities NOW, we will never have experienced leaders for the future. We can’t just continue to use the excuse of “youth and lack of experience” to deny our aspiring descendants their rightful place in the future of our REFUGEE community. The transition must take place and taken place NOW. If not now, at the 50th anniversary crossroad, then when?

We have seen many great young people from the Dual Leadership Program in Victoria which has produced hundreds of young leaders in the last 9 years, along with many young leaders from many other places such as faith organisations and the broader community. It would also be wonderful and historical to have an Australian born VCA-VIC President to open our first Vietnamese Museum in Australia in 2025.

The Vietnamese refugee diaspora is at the crossroad towards 2025. Sunday 18th will be a significant day to remember.

I call on the silent majority to support a vision for the future where your legacy can be defenced and preserved.

I call on the silent majority to support your children and grandchildren in their efforts to be part of our collective refugee story and legacy, the hardships, the successes and the contributions.

I call on young people to take action, have a say, make your mark. VOTE this Sunday.

Please remember that only by exercising your vote can you influence, change and transform our community for the better.

May our beloved and progressive Victorian Vietnamese Community have a right leader and a right Committee of Management for 2022-2025.

Phong Nguyen - OAM
16/09/2022

 

 

Số trang đã đọc

Articles View Hits
825882

Số độc giả đang đọc

We have 249 guests and no members online