• Sydney: Tưởng Niệm Ngày 30 tháng Tư năm 2023

  • Melbourne: Viện Bảo Tàng Việt Nam Tái Khởi Công ngày 26-02-2022

  • Sydney: Lễ Tưởng niệm Thiếu Tướng Lê Minh Đảo ngày 19-03-2022

  • Wollongong: Diễn hành Ngày ANZAC - 25-04-2022

  • Sydney: Tưởng Niệm Ngày 30 tháng Tư năm 2022

  • Ngày Quân Lực 19/06/2019 ở San Diego

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

Copyright 2023 - Người Việt Ly Hương - Úc Châu

Chữ

Trong chữ "Nhẹ" vẫn có dấu "Nặng"

Trong chữ "Vững" vẫn có dấu "Ngã"

Trong chữ "Hiểu" vẫn có dấu "Hỏi"

Chữ "Ngắn" vẫn dài hơn chữ "Dài".

Trước khi học được chữ Khôn,

Ta phải đánh vần qua vần Khờ.

Sung sướng có 9 chữ thì Gian truân cũng thế

Hạnh phúc có 8 chữ thì Bi thương cũng thế

Tình yêu có 7 chữ thì Phản bội cũng thế

Sự thật có 6 chữ thì Giả dối cũng thế

Bạn bè có 5 chữ thì Kẻ thù cũng thế

Cười có 4 chữ thì Khóc cũng thế

Yêu có 3 chữ thì Hận cũng thế

Ta có 2 chữ thì Nó cũng thế

Ứ có 1 chữ thì Ừ cũng thế

Trong "Friend" (bạn bè) vẫn có "End" (chấm hết)

Trong "Believe" (tin tưởng) vẫn có "Lie" (lừa dối)

Trong "Lover" (người thương) vẫn có "over" (kết thúc)

Chỉ có từ DAD viết ngược viết xuôi vẫn là DAD

Và chữ MOM viết ngược viết xuôi vẫn là MOM nghĩa là "Tình Thương của Cha Mẹ không bao giờ thay đổi"

 

 

Số trang đã đọc

Articles View Hits
825816

Số độc giả đang đọc

We have 160 guests and no members online