• Sydney: Tưởng Niệm Ngày 30 tháng Tư năm 2023

  • Melbourne: Viện Bảo Tàng Việt Nam Tái Khởi Công ngày 26-02-2022

  • Sydney: Lễ Tưởng niệm Thiếu Tướng Lê Minh Đảo ngày 19-03-2022

  • Wollongong: Diễn hành Ngày ANZAC - 25-04-2022

  • Sydney: Tưởng Niệm Ngày 30 tháng Tư năm 2022

  • Ngày Quân Lực 19/06/2019 ở San Diego

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

Copyright 2024 - Người Việt Ly Hương - Úc Châu

Thành Kính Phân Ưu Được Tin Buồn Ông Trần Văn Quản

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin buồn

ông Trần Văn Quản

Cựu Trung Tá ban tiếp vận thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa,

Nguyên hội trưởng của Hội Cao Niên Tỵ Nạn Đông Dương

 

đã vĩnh viễn ra đi ngày 23 tháng 3 năm 2020

tại Melbourne, hưởng thọ 90 tuổi.

 

Cộng Ðồng Người Việt Tự Do Victoria (CĐNVTD-VIC), thành kính phân ưu và chia sẻ sự mất mát to lớn này cùng tang quyến.  Sự ra đi của Cựu Trung Tá Trần Văn Quản cũng là sự mất mát to lớn của C ĐNVTD-VIC.

 

Thành Kính Phân Ưu.

 

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria

Số trang đã đọc

Articles View Hits
974791

Số độc giả đang đọc

We have 193 guests and no members online