• Sydney: Tưởng Niệm Ngày 30 tháng Tư năm 2023

  • Melbourne: Viện Bảo Tàng Việt Nam Tái Khởi Công ngày 26-02-2022

  • Sydney: Lễ Tưởng niệm Thiếu Tướng Lê Minh Đảo ngày 19-03-2022

  • Wollongong: Diễn hành Ngày ANZAC - 25-04-2022

  • Sydney: Tưởng Niệm Ngày 30 tháng Tư năm 2022

  • Ngày Quân Lực 19/06/2019 ở San Diego

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

Copyright 2024 - Người Việt Ly Hương - Úc Châu

VBT: Kết quả gây quỹ tại L’amour Reception - 25/9/2022

Kính gửi các nhà tài trợ, các ủng hộ viên và các thành viên của Cộng đồng,

Viện Bảo Tàng Người Việt Tự Do Úc Châu xin thông báo kết quả của buổi gây quỹ do hai mạnh thường quân Andy Vodafone St Albans và Salena Hot Bread Sunshine tổ chức tại L’amour Reception.

THU NHẬN
Tiền vé $18,080
Bảo Trợ $10,000
Đấu giá $8,000
Đóng góp $13,115
Tổng số thu $49,195

CHI TIÊU
Nhà hàng $12,800
Âm thanh, ban nhạc, ca sĩ $1,750
Quảng cáo, quà, hoa $725
Video $100
Tổng số chi $15,375

TỔNG SỐ TIỀN GÂY QUỸ $33,820

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến anh Andy Vodafone St Albans và cô Selena Hot Bread Sunshine với những nỗ lực không mệt mỏi đã tổ chức buổi dạ tiệc gây quỹ cho công trình xây dựng Viện Bảo Tàng.

Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn lòng hảo tâm của các nhà tài trợ, các ủng hộ viên, các tình nguyện viên, đồng hương, các ca sĩ và ban nhạc và các kỹ thuật viên đã đóng góp để làm cho buổi gây quỹ này thành công tốt đẹp.

Mọi thắc mắc xin liên lạc Ban Gây Quỹ VBT: Ông Lâm Hữu Lộc 0425 806 006 hay Bà Bé Hà 0403 651 483.


FUNDRAISING RESULTS

L’amour Reception Fundraising Dinner - 25/9/2022

To our valued Sponsors, Donors and members of the Community,

The Vietnamese Museum Australia is pleased to announce the results from our recent fundraising event at L’amour Reception.

REVENUE
Tickets $18,080
Sponsors $10,000
Auction $8,000
Donation $13,115
Total Receipts $49,195

LESS EXPENSES
Reception $12,800
Sound, Band & Singers $1,750
Promotion, Gifts, Flowers $725
Video $100
Total Expenses $15,375
TOTAL FUNDRAISED $33,820

We would like to extend a special thank you to Andy Vodafone St Albans and Selena Hot Bread St Sunshine for their tireless efforts to coordinate this fundraising event on behalf of the VMA.

We would also like to thank our generous community, sponsors, donors, volunteers, compatriots, performers and technicians whose contribution helped to make this fundraiser such a success.

For any queries, please contact the VMA Fundraising team: Mr. Lam Huu Loc on 0425 806 006 or Ms Be Ha on 0403 651 483.

 

 

Số trang đã đọc

Articles View Hits
874779

Số độc giả đang đọc

We have 29 guests and no members online