• Sydney: Tưởng Niệm Ngày 30 tháng Tư năm 2023

  • Melbourne: Viện Bảo Tàng Việt Nam Tái Khởi Công ngày 26-02-2022

  • Sydney: Lễ Tưởng niệm Thiếu Tướng Lê Minh Đảo ngày 19-03-2022

  • Wollongong: Diễn hành Ngày ANZAC - 25-04-2022

  • Sydney: Tưởng Niệm Ngày 30 tháng Tư năm 2022

  • Ngày Quân Lực 19/06/2019 ở San Diego

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

Copyright 2024 - Người Việt Ly Hương - Úc Châu

Lễ Vinh Danh và Trao Phần Thưởng cho học sinh xuất sắc trong kỳ thi HSC 2022

THÔNG BÁO

19 Tháng 12 Năm 2022


V/V: Lễ Vinh Danh và Trao Phần Thưởng cho học sinh xuất sắc trong kỳ thi HSC 2022

Nhằm phát triển và duy trì truyền thống hiếu học trong Cộng Đồng Người Việt đang sinh sống tại Tiểu Bang NSW, cũng như mọi năm, CĐNVTD/NSW sẽ tổ chức Lễ Vinh Danh và Trao Phần Thưởng cho các học sinh xuất sắc trong kỳ thi HSC 2022 vừa qua với chi tiết như sau :

- Thời Giờ : 2 giờ chiều
- Ngày : Chủ Nhật 22 Tháng 1 Năm 2023.
- Tại : Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng .
- Địa Chỉ : 8 Bibbys Place – Bonnyrigg – NSW - 2177

Các em học sinh đạt điểm ATAR từ 99.00 trở lên sẽ được trao phần thưởng.

Cộng Đồng kính mời gọi quý phụ huynh có con em đạt điểm HSC như trên vui lòng liên lạc với Ban Tổ Chức để ghi danh cho con em tham dự Lễ Vinh Danh.

Hạn chót ghi danh là ngày 17 Thàng 1 Năm 2023.

Xin ghi danh bằng cách gửi kết quả kỳ thi HSC 2022, số phone và địa chỉ của học sinh đến địa chỉ email của Cộng Đồng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc liên lạc với Điếu Hợp Viên Cô Linda Đào qua số 0411649863 hay Ông Nguyễn Vy Túy qua số 0423867169.

Trân trọng,
Paul Huy Nguyễn
Chủ Tịch CĐNVTD NSW

---

NOTICE


19th January 2022


RE: Award Presentation to Vietnamese HSC high achievers in 2022

As usual, this year the Vietnamese Community in Australia – NSW Chapter will organise an Award Presentation to Vietnamese HSC high achievers which is an important part of VCA NSW tradition in Lunar New Year celebration.

Details are as follows :

- Time & Date : 2 pm Sunday 22 January 2023.
- Place : Vietnamese Cultural Centre.
- Address : 8 Bibbys Place – Bonnyrigg – NSW – 2177.

We encourage all Vietnamese students who achieved an ATAR of 99.00 or above to register and attend the ceremony.

The last day for registration is 17th January 2023

Please kindly send your 2022 HSC result together with your phone number and address for contact to the VCA email address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Alternatively you can contact our event Coordinators Ms Linda Dao on 0411649863 or Mr Tuy Nguyen on 0423867169.


Kind Regards,
Paul Huy Nguyễn
President VCA NSW

Số trang đã đọc

Articles View Hits
874753

Số độc giả đang đọc

We have 174 guests and no members online