• Sydney: Tưởng Niệm Ngày 30 tháng Tư năm 2023

  • Melbourne: Viện Bảo Tàng Việt Nam Tái Khởi Công ngày 26-02-2022

  • Sydney: Lễ Tưởng niệm Thiếu Tướng Lê Minh Đảo ngày 19-03-2022

  • Wollongong: Diễn hành Ngày ANZAC - 25-04-2022

  • Sydney: Tưởng Niệm Ngày 30 tháng Tư năm 2022

  • Ngày Quân Lực 19/06/2019 ở San Diego

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

Copyright 2024 - Người Việt Ly Hương - Úc Châu

Bản tin tháng 12 năm 2022 của Viện Bảo Tàng

Melbourne ngày 30 tháng 12 năm 2022

Kính thưa tất cả các thành viên của Cộng Đồng Người Việt Tự Do trên toàn nước Úc. Trước nhất, Viện Bảo Tàng kính chúc quý vị một năm mới vui khỏe và may mắn.

Như quý vị đã biết, chúng ta đang tiếp tục làm việc cật lực cho Công trình xây dựng Viện Bảo Tàng (VBT) để ghi lại cuộc hành trình tìm tự do và công cuộc định cư thành công của người Việt tại Úc. Với sự tài trợ của Chính phủ Liên bang, Tiểu bang và cộng thêm kết quả của các hoạt động gây quỹ, chúng ta đang trong giai đoạn tuyển chọn một Công ty xây cất để có thể tiến hành công việc xây dựng vào những tháng tới đây. Chúng tôi cũng đang tích cực làm việc với Hội đồng thành phố Maribyrnong để đáp ứng nhiều điều kiện trong Hợp đồng mua bán đất nơi VBT sẽ được xây dựng. Chúng tôi đang thực hiện các điều kiện này để hoàn tất việc mua đất từ Hội đồng thành phố Maribyrnong vào đầu năm 2023.

Thật đáng tiếc, Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tiểu Bang Victoria (BCH CĐNVTD Vic) qua Luật sư Nguyễn Tấn Hải đã nộp đơn ngăn chận (caveat) trên mảnh đất này. Việc làm này có chủ ý nhằm cản trở và trì hoãn Hội đồng thành phố bán đất cho VBT đồng thời cản trở và trì hoãn tiến trình xây dựng VBT. Các cố vấn Luật pháp của VBT cho biết đơn ngăn chận (caveat) không có lý do chính đáng. Chúng tôi đã liên lạc với HĐTP để họ yêu cầu BCH CĐNVTD Vic xóa bỏ đơn ngăn chận đó.

Ngoài ra BCH CĐNVTD Vic cũng đã thông báo với VBT là họ đang xúc tiến việc thành lập Uỷ ban tái xét VBT nhưng đã không tham khảo với VBT. VBT không tin rằng có bất kỳ lý do chính đáng nào cho việc tái xét công trình xây dựng Bảo tàng và BCH CĐNVTD Vic cũng không đưa ra lý do chính đáng cho việc tái xét đó. Vì không có lý do chính đáng được đưa ra, cũng như không có cuộc thảo luận nào liên quan đến quy trình tái xét, VBT đã quyết định không dự vào quy trình tái xét này.

Mục đích và nhiệm vụ duy nhất của chúng ta là hoàn thành việc xây dựng VBT để các thế hệ tương lai của CĐNVTD tại Úc châu cũng như những nơi khác có thể biết và hiểu được những câu chuyện thương tâm cũng như lòng dũng cảm của người Việt trên bước đường tìm tự do và những đóng góp không ngừng của họ cho nước Úc.

Những hành động phiền nhiễu nêu trên sẽ không làm cho chúng ta nãn chí trong việc hoàn tất Công trình xây dựng quan trọng này.
Nếu có những câu hỏi hoặc muốn biết thêm chi tiết, xin hãy liên lạc với tôi hoặc Ban điều hành Công trình xây dựng VBT.

Trân trọng
Bruce Mildenhall
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Viện Bảo Tàng Người Việt Tự do Úc châu

 

----

Melbourne 30th December 2022

Dear community member

Happy new year to everyone from the VMA!

As you know we are continuing to work hard on the Vietnamese Museum Australia project which will tell the story of the Vietnamese Community’s flight to freedom and successful settlement in Australia. The funding we have received from the Federal and State Governments, plus fundraising activities, will mean we can appoint a builder to start construction in the coming months. We are also proactively working with the Maribyrnong City Council to satisfy the numerous conditions to settlement of the Contract of Sale of land where the museum will be built. We expect to be in a position to satisfy the outstanding conditions and proceed to settlement of the purchase of the land from Maribyrnong City Council in early 2023.

However, unfortunately the VCA-Vic Executive Committee, through their lawyer Mr Nguyen Tan Hai, has placed a caveat on this land. This is a legal move intentionally designed to obstruct and delay the Council completing the sale of land to the VMA, and to obstruct and delay the progress of the Museum project. Our legal advice is there is no justification for the caveat and we have advised the Council to seek to have it removed.

Also, without consulting the VMA, the VCA-Vic Executive Committee has informed us it is conducting a ‘review’ of the VMA. The VMA does not believe there is any justification for a review of the Museum project, and the VCA-Vic Executive Committee has not provided a justification for such a review. As there has not been any reason provided, nor discussion regarding the process, the VMA has decided not to become involved in this process.

Our sole intention and mission is to continue to build a Museum that will inform future generations of the Vietnamese Australian community, and the broader community, the inspirational story of the Vietnamese people’s journey to Australia and its ongoing contributions to Australia. The distractions listed above will not take our focus away from the task of completing this vital project.

Please contact me or the Project Management team if you have any questions or would like any additional information.
Yours faithfully,

Bruce Mildenhall
Chair of the Board of Directors
Vietnamese Museum Australia Ltd.

 

 

Số trang đã đọc

Articles View Hits
874712

Số độc giả đang đọc

We have 117 guests and no members online