• Sydney: Tưởng Niệm Ngày 30 tháng Tư năm 2023

  • Melbourne: Viện Bảo Tàng Việt Nam Tái Khởi Công ngày 26-02-2022

  • Sydney: Lễ Tưởng niệm Thiếu Tướng Lê Minh Đảo ngày 19-03-2022

  • Wollongong: Diễn hành Ngày ANZAC - 25-04-2022

  • Sydney: Tưởng Niệm Ngày 30 tháng Tư năm 2022

  • Ngày Quân Lực 19/06/2019 ở San Diego

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

Copyright 2024 - Người Việt Ly Hương - Úc Châu

Bản tin của Viện Bảo Tàng

Melbourne ngày 6 tháng 2 năm 2023

Chúc Mừng Năm Mới!

Kính thưa tất cả các thành viên của Cộng Đồng Người Việt Tự Do tiểu bang Victoria

Tại Hội Chợ Tết Richmond ngày hôm qua, đã có cuộc thảo luận về một cuộc biểu tình được tổ chức vào thứ Năm. Bất kể quan điểm cá nhân của chúng ta về lập trường của Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do tiểu bang Victoria, tôi muốn nhắc lại chủ trương mà chúng ta đã đồng ý tại các cuộc họp Hội đồng Quản trị trước đây:

Viện Bảo Tàng (VBT) Người Việt Tự Do Úc Châu luôn cố gắng làm việc với tất cả các nhóm trong Cộng đồng người Úc gốc Việt. VBT không chỉ trích các nhóm hoặc cá nhân trong cộng đồng. VBT không tạo điều kiện, không xác nhận, không dung túng những chỉ trích này dưới danh nghĩa của VBT.

Tất nhiên, các cá nhân có quyền có ý kiến và bày tỏ quan điểm của riêng mình, đây là một trong những lý do tại sao Úc là nơi nhiều người tỵ nạn chọn định cư. Với quan điểm của VBT là không xen vào nội bộ chính trị của cộng đồng người Úc gốc Việt, các tài liệu và thông tin chính thức của VBT không thể được sử dụng trong việc các cá nhân muốn bày tỏ ý kiến riêng tư của họ.

Trân trọng,
Bruce Mildenhall
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Viện Bảo Tàng Người Việt Tự do Úc châu

 

---

Melbourne 6th February 2023

Dear community member

Happy new year to everyone from the Vietnamese Museum Australia (VMA)!

At the Richmond Tet Festival yesterday, there was discussion among community about a rally being organised for Thursday. Whatever our individual views of the VCA’s Executive team’s stance,

I wish to reiterate our policy that we have agreed at previous Board meetings:
The VMA seeks to work with all groups within the Vietnamese Australian Community. We do not criticise other groups or individuals. The VMA does not facilitate, endorse or condone this type of criticism in our name.

Individuals have the right to hold and express their own views, of course, and this is one of the reasons why Australia was an obvious destination for the refugees. VMA resources or identification are not to be used in this expression, because of our inclusive approach to the community and our policy of not getting involved in Vietnamese Australian community politics.

Yours faithfully,

Bruce Mildenhall
Chair of the Board of Directors
Vietnamese Museum Australia Ltd.

 

Số trang đã đọc

Articles View Hits
874672

Số độc giả đang đọc

We have 66 guests and no members online