• Sydney: Tưởng Niệm Ngày 30 tháng Tư năm 2023

  • Melbourne: Viện Bảo Tàng Việt Nam Tái Khởi Công ngày 26-02-2022

  • Sydney: Lễ Tưởng niệm Thiếu Tướng Lê Minh Đảo ngày 19-03-2022

  • Wollongong: Diễn hành Ngày ANZAC - 25-04-2022

  • Sydney: Tưởng Niệm Ngày 30 tháng Tư năm 2022

  • Ngày Quân Lực 19/06/2019 ở San Diego

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

Copyright 2024 - Người Việt Ly Hương - Úc Châu

Viện Bảo Tàng gây quỹ - VMA Gala Dinner

Dù vé vào cửa khá đắc, nhưng vé đã bán hết vào những ngày cuối. Đây nói lên sự ủng hộ rất cao của quý đồng hương cho Công trình Xây dựng Viện Bảo Tàng người Việt tại Victoria. Dù cho Việt Cộng tìm mọi cách đánh phá hay ngăn trở công trình xây dựng, nhưng Ban Điều Hành Viện Bảo Tàng và lòng dân người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản chân chính kiên trì vượt qua những thử thách và quyết tâm xây dựng được một Viên Bào Tàng cho người Việt tại hải ngoại.

Melbourne, 17-02-2023

  

 

Số trang đã đọc

Articles View Hits
953401

Số độc giả đang đọc

We have 412 guests and no members online