• Sydney: Tưởng Niệm Ngày 30 tháng Tư năm 2023

  • Melbourne: Viện Bảo Tàng Việt Nam Tái Khởi Công ngày 26-02-2022

  • Sydney: Lễ Tưởng niệm Thiếu Tướng Lê Minh Đảo ngày 19-03-2022

  • Wollongong: Diễn hành Ngày ANZAC - 25-04-2022

  • Sydney: Tưởng Niệm Ngày 30 tháng Tư năm 2022

  • Ngày Quân Lực 19/06/2019 ở San Diego

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

Copyright 2024 - Người Việt Ly Hương - Úc Châu

Tuyên cáo của Viện Bảo Tàng Người Việt Tự Do Úc Châu

P.O.Box 2362, Footscray VIC 3011
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.vietnamesemuseum.com.au
https://www.facebook.com/VietMuseumAus
ACN 635 162 088
ABN 87 635 162 088

 

Vietnamese Museum Australia Ltd (VMA) - Viện Bảo Tàng Người Việt Tự Do Úc Châu - là một tổ chức được thành lập để xây dựng và điều hành một viện bảo tàng có tiêu chuẩn quốc tế, nơi ghi lại câu chuyện về hành trình vượt biên tìm tự do và quá trình định cư thành công của người tỵ nạn Việt Nam tại Úc.

Hội đồng quản trị của VMA có nhiệm vụ báo cáo với hai thành viên sáng lập của công ty - Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria và Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu.

VMA luôn tìm cách hợp tác với tất cả các tổ chức, hội đoàn ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa trong cộng đồng người Việt trên toàn nước Úc. VMA chủ trương không chỉ trích bất kỳ một nhóm, tổ chức hay cá nhân nào trong cộng đồng. Hơn thế nữa, VMA sẽ không tạo điều kiện, công nhận hoặc bao che cho cá nhân hoặc nhóm nào dùng danh nghĩa của VMA để chỉ trích bất kỳ một nhóm, một tổ chức hoặc một cá nhân trên bất kỳ diễn đàn nào (dù là một cuộc biểu tình công cộng, phương tiện truyền thông xã hội, phương tiện truyền thông truyền thống hay phương cách nào khác).

Trong thông báo ngày 6 tháng 2 năm 2023, chúng tôi tuyên bố rằng VMA không “tham gia vào hoạt động chính trị của cộng đồng người Úc gốc Việt”, ý chúng tôi muốn nói rằng VMA không tham gia vào các tranh chấp hoặc xung đột giữa các cá nhân hoặc nhóm trong cộng đồng người Việt. Rất tiếc thay, một số độc giả hiểu lầm rằng lời tuyên bố này có ngụ ý là VMA không tôn trọng cũng như không chấp nhận việc đại đa số người Úc gốc Việt là những người tỵ nạn “chính trị”. Chúng tôi xin thành thật xin lỗi về bất kỳ sự hiểu lầm nào mà lời tuyên bố này đã gây ra.

VMA xác nhận rằng bản dịch tiếng Việt ban đầu của thông báo này (đã được chỉnh sửa, cập nhật trong vòng 24 giờ sau đó) đã có sự khác biệt so với bản tiếng Anh. Đây là những lỗi lầm mắc phải do dịch thuật vội vàng. Một lần nữa, chúng tôi thành thật xin lỗi về mọi hiểu lầm, xúc phạm, nhầm lẫn hay bất kỳ căng thẳng nào đã xảy ra trong cộng đồng do những lỗi lầm này của chúng tôi.

Một lần nữa, VMA xin xác định rằng chúng tôi chỉ công nhận lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, chúng tôi cương quyết bảo vệ các nguyên lý chống Cộng và ủng hộ Dân chủ. Mọi hoạt động của chúng tôi sẽ luôn duy trì nguyên tắc căn bản của VMA là cổ xúy nhân quyền, dân chủ và tự do ở Úc, Việt Nam và các nơi khác trên thế giới. Tất cả những nguyên tắc này đã được quy định rõ trong Nội quy của VMA.

Mục đích duy nhất của chúng tôi là thuật lại những câu chuyện về hành trình vượt biên tìm tự do và quá trình định cư tại Úc của những người Úc gốc Việt. Để biến viễn kiến xây dựng một Viện Bảo Tàng nơi ghi lại những câu chuyện đầy cảm hứng này thành hiện thực, VMA cam kết hợp tác với tất cả các tổ chức ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa trong các cộng đồng người Việt trên khắp nước Úc. Chúng tôi rất mong được hợp tác với cộng đồng trên mọi bình diện, cùng phối hợp làm việc nhằm đạt được viễn kiến này. Chúng tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để tăng cường sự hợp tác và đối thoại mang tính xây dựng để Viện Bảo Tàng sẽ trở thành một công trình đoàn kết cộng đồng người Việt chúng ta trên toàn nước Úc.

Trân trọng
Bruce Mildenhall
Chủ tịch Hộ Đồng Quản Trị
Viện Bảo Tàng Người Việt Tự Do Úc Châu
17/03/2023

 

 

---

 


P.O.Box 2362, Footscray VIC 3011
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.vietnamesemuseum.com.au
https://www.facebook.com/VietMuseumAus
ACN 635 162 088
ABN 87 635 162 088

 

 

Statement from the Vietnamese Museum Australia

The Vietnamese Museum Australia Ltd (VMA) is an organisation set up to build and operate a world class museum that tells the story of the escape to freedom and successful settlement of the Vietnamese refugees in Australia.

The VMA has an independent board of directors that reports to its two company founding members – the Vietnamese Community in Australia - Victoria Chapter Inc (VCA Vic) and Vietnamese Community in Australia (VCA Fed).

The VMA seeks to work with all pro-Republic of Vietnam groups within the Vietnamese communities across Australia. The VMA does not criticise any groups, organisations or individuals within the community. Further, the VMA does not facilitate, endorse or condone the criticising of any group, organisation or individual in the name of the VMA by any individual or group nor the use of any forum (whether a public rally, social media, traditional media or otherwise) to engage in such activities.

In our public announcement on 6 February 2023, by stating that the VMA does not get “involved in Vietnamese Australian community politics”, the VMA meant that we do not get involved in disputes or conflicts between individuals or groups within the Vietnamese communities. Unfortunately, this statement was misunderstood by some readers that it implies that the VMA does not respect nor accept that the vast majority of Vietnamese Australians are ‘political’ refugees. For this, we apologise for any misunderstanding.

VMA acknowledges that the initial translation of this announcement (rectified within 24 hours) contains discrepancies from the English version. These were mistakes made in rushed translation and we apologise for any misunderstanding, offence or confusion caused or any increase in tensions within the community as a result of these errors.

The VMA also re-iterates that it solely recognises the yellow flag with three red horizontal stripes, and strongly defends the anti-communist, pro-democratic values. Our activities always will uphold the fundamental principle that the VMA promotes human rights, democracy and freedom in Australia, Vietnam and other places in the world, as expressly set out in the VMA’s constitution.

Our sole aim is to tell the stories of the escape to freedom and settlement in Australia by Vietnamese Australians. The VMA is committed to working with all pro-Republic of Vietnam organisations within the Vietnamese communities across Australia to help realise the vision of a museum that tells these inspiring stories. We wish to work with the community at all levels to form a partnership to achieve the vision. We will redouble our efforts to form partnerships and constructive dialogue so the Museum is a project around which the Vietnamese communities across Australia unite.

Yours faithfully,
Bruce Mildenhall
Chair of the Board of Directors
Vietnamese Museum Australia Ltd
17/03/2023

 

Số trang đã đọc

Articles View Hits
974790

Số độc giả đang đọc

We have 192 guests and no members online