• Sydney: Tưởng Niệm Ngày 30 tháng Tư năm 2023

  • Melbourne: Viện Bảo Tàng Việt Nam Tái Khởi Công ngày 26-02-2022

  • Sydney: Lễ Tưởng niệm Thiếu Tướng Lê Minh Đảo ngày 19-03-2022

  • Wollongong: Diễn hành Ngày ANZAC - 25-04-2022

  • Sydney: Tưởng Niệm Ngày 30 tháng Tư năm 2022

  • Ngày Quân Lực 19/06/2019 ở San Diego

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

Copyright 2024 - Người Việt Ly Hương - Úc Châu

Thông báo Xin ý kiến của các Hội đoàn và đồng hương tại tiểu bang NSW về việc bãi bỏ số phiếu dành cho các Hội đoàn

 

Kính Thưa

- Quý Trưởng Nhiệm các Hội Đoàn, Đoàn Thể
- Quý đồng hương người Việt cư ngụ tại tiểu bang NSW

Hội viên của CĐNVTD/NSW gồm có Hội Viên Đoàn Thể và Hội Viên Cá Nhân. Theo thông lệ, một Đoàn Thể chỉ cần tối thiểu 10 người để gia nhập làm hội viên. Nhưng mỗi Hội Viên Đoàn Thể lại có một lá phiếu bằng 20 phiếu phổ thông trong các cuộc bầu cử. Mỗi thành viên cá nhân vẫn có thể bỏ phiếu trong tư cách Hội Viên Cá Nhân của CĐNVTD/NSW. Điều này không phù hợp trong một xã hội tự do và dân chủ, vì một người có cơ hội sở hữu trên một lá phiếu.

Lá phiếu Hội Viên Đoàn Thể hiện đang gây tranh cãi, kiện tụng và làm suy yếu tinh thần đoàn kết trong Cộng Đồng NSW. Ban Chấp Hành CĐNVTD/NSW
xin đề nghị một giải pháp đó là:

- Bãi bỏ quyền được 20 phiếu của các Hội Viên Đoàn Thể.

Theo chúng tôi được biết, các CĐNVTD tại các tiểu bang và lãnh thổ Úc Châu không có lá phiếu đặt biệt của Hội Viên Đoàn Thể, nhưng vẫn bảo đảm được lập trường chính trị và mục đích hoạt động hơn 40 năm qua. Nếu được đa số các Hội Viên Đoàn Thể đồng ý đề nghị này, Ban Chấp Hành CĐNVTD/NSW sẽ tổ chức Đại Hội để thông qua các thay đổi. Mọi đóng góp ý kiến về việc tu chính này, xin quý trưởng nhiệm các Hội Đoàn và đồng hương gửi về địa chỉ email của CĐ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Sydney ngày 5 tháng 4 năm 2023

Trân trọng,
Paul Huy Nguyen
Chủ Tịch CĐNVTD NSW

 

Số trang đã đọc

Articles View Hits
974818

Số độc giả đang đọc

We have 15 guests and no members online