• Sydney: Tưởng Niệm Ngày 30 tháng Tư năm 2023

  • Melbourne: Viện Bảo Tàng Việt Nam Tái Khởi Công ngày 26-02-2022

  • Sydney: Lễ Tưởng niệm Thiếu Tướng Lê Minh Đảo ngày 19-03-2022

  • Wollongong: Diễn hành Ngày ANZAC - 25-04-2022

  • Sydney: Tưởng Niệm Ngày 30 tháng Tư năm 2022

  • Ngày Quân Lực 19/06/2019 ở San Diego

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

Copyright 2023 - Người Việt Ly Hương - Úc Châu

Kỷ niện 50 năm Quân Đội Hoàng Gia Úc rút quân ra khỏi chiến trường Việt Nam

Năm 2023 đánh dấu 50 năm Quân Đội Hoàng Gia Úc rút quân ra khỏi chiến trường Việt Nam. Hội Cựu Chiến Binh Úc sẽ tổ chức Lễ Kỷ Niện tại Canberra vào thứ Sáu ngày 18 tháng Tám năm 2023. Quý đồng hương có thể tham dự buổi Lễ và cần phải ghi danh https://vietnam50.teg.com.au trước khi tham dự.

Mọi chi tiết xin vào trang web của Hội Cựu Chiến Binh Úc

https://www.dva.gov.au/recognition/commemorations/commemorative-services/commemorative-services-australia/50th-anniversary-end-australias-involvement-vietnam-war/national-commemorative-service 

 

Số trang đã đọc

Articles View Hits
825915

Số độc giả đang đọc

We have 43 guests and no members online