• Sydney: Tưởng Niệm Ngày 30 tháng Tư năm 2023

  • Melbourne: Viện Bảo Tàng Việt Nam Tái Khởi Công ngày 26-02-2022

  • Sydney: Lễ Tưởng niệm Thiếu Tướng Lê Minh Đảo ngày 19-03-2022

  • Wollongong: Diễn hành Ngày ANZAC - 25-04-2022

  • Sydney: Tưởng Niệm Ngày 30 tháng Tư năm 2022

  • Ngày Quân Lực 19/06/2019 ở San Diego

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

Copyright 2023 - Người Việt Ly Hương - Úc Châu

07-03-2022: Đài phát thanh 2VNR phỏng vấn chị Trần Hương Thủy

Đài phát thanh 2VNR phỏng vấn chị Trần Hương Thủy (Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Wollongong và cựu Thủ Quỹ Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu).
14-03-2022

 

Số trang đã đọc

Articles View Hits
825874

Số độc giả đang đọc

We have 241 guests and no members online