• Sydney: Tưởng Niệm Ngày 30 tháng Tư năm 2023

  • Melbourne: Viện Bảo Tàng Việt Nam Tái Khởi Công ngày 26-02-2022

  • Sydney: Lễ Tưởng niệm Thiếu Tướng Lê Minh Đảo ngày 19-03-2022

  • Wollongong: Diễn hành Ngày ANZAC - 25-04-2022

  • Sydney: Tưởng Niệm Ngày 30 tháng Tư năm 2022

  • Ngày Quân Lực 19/06/2019 ở San Diego

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

Copyright 2023 - Người Việt Ly Hương - Úc Châu

14-03-2022: Đài phát thanh 2VNR phỏng vấn anh Nguyễn Thế Phong và chị Trần Hương Thủy

Đài phát thanh 2VNR phỏng vấn anh Nguyễn Thế Phong (cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria và cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu) và chị Trần Hương Thủy (Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Wollongong và cựu Thủ Quỹ Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu).

14-03-2022

Số trang đã đọc

Articles View Hits
825824

Số độc giả đang đọc

We have 172 guests and no members online