• Sydney: Tưởng Niệm Ngày 30 tháng Tư năm 2023

  • Melbourne: Viện Bảo Tàng Việt Nam Tái Khởi Công ngày 26-02-2022

  • Sydney: Lễ Tưởng niệm Thiếu Tướng Lê Minh Đảo ngày 19-03-2022

  • Wollongong: Diễn hành Ngày ANZAC - 25-04-2022

  • Sydney: Tưởng Niệm Ngày 30 tháng Tư năm 2022

  • Ngày Quân Lực 19/06/2019 ở San Diego

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

Copyright 2023 - Người Việt Ly Hương - Úc Châu

04-04-2022: Buổi Hội Luận với 3 người Úc gốc Việt đang sống tại Nam Úc về sự tan vỡ của CĐNVTD/Úc Châu trên Đài phát thanh 2VNR

 

Buổi Hội Luận với 3 người Úc gốc Việt đang sống tại Nam Úc về sự tan vỡ của CĐNVTD/Úc Châu trên Đài phát thanh 2VNR

04-04-2022

 

 

 

 

 

Số trang đã đọc

Articles View Hits
825812

Số độc giả đang đọc

We have 156 guests and no members online