• Sydney: Tưởng Niệm Ngày 30 tháng Tư năm 2023

  • Melbourne: Viện Bảo Tàng Việt Nam Tái Khởi Công ngày 26-02-2022

  • Sydney: Lễ Tưởng niệm Thiếu Tướng Lê Minh Đảo ngày 19-03-2022

  • Wollongong: Diễn hành Ngày ANZAC - 25-04-2022

  • Sydney: Tưởng Niệm Ngày 30 tháng Tư năm 2022

  • Ngày Quân Lực 19/06/2019 ở San Diego

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

Copyright 2023 - Người Việt Ly Hương - Úc Châu

12-09-2022: Bầu cử Cộng Đồng Victoria - Phỏng vấn Liên Danh Phục Hồi và Phát Triển

 

 

 

 Đài Phát Thanh 2VNR 

 

 

 

 

 

 

Số trang đã đọc

Articles View Hits
825901

Số độc giả đang đọc

We have 273 guests and no members online