• Sydney: Tưởng Niệm Ngày 30 tháng Tư năm 2023

  • Melbourne: Viện Bảo Tàng Việt Nam Tái Khởi Công ngày 26-02-2022

  • Sydney: Lễ Tưởng niệm Thiếu Tướng Lê Minh Đảo ngày 19-03-2022

  • Wollongong: Diễn hành Ngày ANZAC - 25-04-2022

  • Sydney: Tưởng Niệm Ngày 30 tháng Tư năm 2022

  • Ngày Quân Lực 19/06/2019 ở San Diego

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

Copyright 2024 - Người Việt Ly Hương - Úc Châu

NSW: Bỏ Phiếu Hội Đoàn

CĐNVTD/NSW đề nghị và thăm dò ý kiến của đồng hương về việc bỏ một phiếu Hội Đoàn bằng 20 phiếu phổ thông. Quý đồng hương ở NSW đồng ý với đề nghị nầy xin ghi tên vào đơn đính kèm và gởi đến điện thư đến văn phòng CĐNVTD/NSW This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

 

http://www.spaceunlimit.net/lh/2023/shcd/db/BoPhieuHoiDoan.pdf

 

 

http://www.lyhuong.net/au/index.php/shcd/944-944

 

 

 

Số trang đã đọc

Articles View Hits
974803

Số độc giả đang đọc

We have 210 guests and no members online