• Sydney: Tưởng Niệm Ngày 30 tháng Tư năm 2023

  • Melbourne: Viện Bảo Tàng Việt Nam Tái Khởi Công ngày 26-02-2022

  • Sydney: Lễ Tưởng niệm Thiếu Tướng Lê Minh Đảo ngày 19-03-2022

  • Wollongong: Diễn hành Ngày ANZAC - 25-04-2022

  • Sydney: Tưởng Niệm Ngày 30 tháng Tư năm 2022

  • Ngày Quân Lực 19/06/2019 ở San Diego

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

Copyright 2023 - Người Việt Ly Hương - Úc Châu

Tuần lễ Người Tỵ Nạn 2023

  • Ngày: Chủ nhật, ngày 18 tháng 6
  • Thời gian: 11:00 sáng
  • Địa điểm: Đài Tưởng Niệm Người Việt Tỵ Nạn - Henry Turner Reserve Maribyrnong, góc đường Farnsworth Ave và Myers Road, Maribyrnong

Bản Tin ngày 3 tháng Tư năm 2023 của Viện Bảo Tàng Việt Nam

Tối ngày 26/04/2023, Ủy ban Phát triển Thành phố thuộc Hội đồng Thành phố Maribyrnong đã tổ chức cuộc họp để cứu xét đơn xin sửa đổi một điều kiện trong giấy phép Thiết kế đô thị của VMA. Điều kiện này đòi hỏi VMA nộp bản thỏa thuận với thương hiệu bên cạnh (v/v lối vô ra chuyển hàng). Trong hơn 2 năm qua, thương hiệu này đã kịch liệt phản đối tất cả những đề nghị của VMA mặc dù họ đã được trình bày nhiều bản thiết kế khác nhau để chọn lựa, vì thế điều kiện để được cấp giấy phép thiết kế đô thị là một điều khó đạt được.

Số trang đã đọc

Articles View Hits
825894

Số độc giả đang đọc

We have 264 guests and no members online